Aktualizacja sprawy Sonaar – Jak konsekwentne działanie przyniosło rezultaty

Aktualizacja sprawy Sonaar – Jak konsekwentne działanie przyniosło rezultaty

W poprzednim artykule opisałem moje doświadczenia z firmą Sonaar, producentem motywów WordPress, zwracając uwagę na problemy z dostępnością ich produktów dla osób niewidomych oraz początkową odmowę zwrotu środków. Chciałbym podzielić się z Państwem rozwojem sytuacji, który nastąpił po publikacji tego artykułu.

Po upublicznieniu sprawy na Facebooku, podjąłem dalsze kroki. Skontaktowałem się z rzecznikiem praw konsumenta oraz przesłałem anglojęzyczną wersję artykułu do firmy Sonaar. W korespondencji powołałem się na obowiązujące przepisy prawa, w tym:

  1. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  2. Kodeks cywilny
  3. Dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów

Te akty prawne jasno określają prawa konsumenta, w tym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Efekt tych działań był zaskakująco szybki. W ciągu kilku godzin od wysłania ostatniej wiadomości, otrzymałem odpowiedź od Sonaar:

„Alright, I have refunded the item. If you change your mind someday or you would like to test our product (or other products) once more time, let me know. I will offer my personal assistance to make sure it fits your need. I’m always available through this channel so you know how to reach me. Have a good one!”

Firma nie tylko dokonała zwrotu środków, ale również zaoferowała osobistą pomoc w przypadku, gdybym chciał w przyszłości przetestować ich produkty. To znacząca zmiana w porównaniu z ich początkowym stanowiskiem.

Choć doceniam tę pozytywną reakcję, uważam, że warto wyciągnąć z tej sytuacji szersze wnioski:

  1. Konieczność odwoływania się do środków prawnych i publicznego nagłośnienia sprawy, aby uzyskać zwrot należnych środków, wskazuje na potrzebę poprawy standardów obsługi klienta w branży.
  2. Mimo pozytywnego rozwiązania mojej indywidualnej sprawy, kwestia dostępności produktów Sonaar dla osób niewidomych pozostaje nierozwiązana. Zwrot pieniędzy nie adresuje fundamentalnego problemu niedostępności ich motywów.
  3. Ta sytuacja podkreśla znaczenie znajomości praw konsumenta i gotowości do ich egzekwowania. Firmy często reagują dopiero w obliczu potencjalnego ryzyka reputacyjnego.
  4. Historia ta uwypukla również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii dostępności cyfrowej. W 2023 roku dostępność powinna być standardem, a nie wyjątkiem w projektowaniu produktów cyfrowych.

Mimo pozytywnego rozwiązania mojej sprawy, nadal nie mogę rekomendować produktów Sonaar. Zwrot środków w moim przypadku nie gwarantuje, że firma będzie stosować tę samą politykę wobec innych klientów, ani nie oznacza, że ich motywy stały się nagle dostępne dla osób niewidomych.

Ta historia pokazuje, jak istotne jest, abyśmy jako konsumenci znali swoje prawa i nie wahali się ich egzekwować. Pokazuje również, że firmy często reagują dopiero wtedy, gdy czują, że ich reputacja może być zagrożona.

Przede wszystkim jednak, sytuacja ta podkreśla, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii dostępności cyfrowej. Dostępność nie powinna być traktowana jako dodatek czy opcja, ale jako fundamentalne prawo każdego użytkownika internetu.

Autor: Darek Marchewka

#DostępnośćCyfrowa #PrawaKonsumenta #EtykaWBiznesie #InclusiveDesign #sonaar #elementor #wordpress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *