Ręka robota
Ręka robota

Jak lektorzy mogą chronić swój głos przed klonowaniem przez sztuczną inteligencję?

Głos to nie tylko narzędzie pracy lektorów, ale też część ich tożsamości i wyrazistości. Dlatego warto dbać o jego ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja. W tym artykule dowiesz się, czym jest klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję, jakie są jego zalety i wady, jakie są aspekty etyczne i prawne tej praktyki oraz jak możesz monitorować i zabezpieczyć swój głos przed kopiowaniem.

Czym jest klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję?

Klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję to proces tworzenia syntetycznego głosu, który brzmi tak samo lub bardzo podobnie do oryginalnego głosu człowieka. Polega on na nagraniu próbek mowy danej osoby, analizie jej wzorców i cech głosowych przez algorytmy uczenia maszynowego i generowaniu nowych nagrań na podstawie tych danych. Takie technologie pozwalają na tworzenie nowych treści, dubbingu, edukacji czy rozrywki z wykorzystaniem głosów znanych lub nieznanych osób.

Przykładami narzędzi do klonowania głosów przez sztuczną inteligencję są:

 • Respeecher[2] – platforma do tworzenia wysokiej jakości syntetycznej mowy z wykorzystaniem własnego lub cudzego głosu. Umożliwia np. zmianę płci, wieku, akcentu lub języka mówcy.
 • ReadSpeaker[3] – usługa do tworzenia spersonalizowanych syntetycznych głosów na podstawie nagrań własnej mowy lub wyboru z gotowych modeli. Umożliwia np. dodawanie emocji, stylu czy intonacji do tekstu.
 • Real-Time Voice Cloning[1] – projekt open source do klonowania głosu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci neuronowych. Umożliwia np. generowanie dowolnej mowy na podstawie kilku sekund nagrań.

Jakie są zalety i wady klonowania głosów przez sztuczną inteligencję?

Klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję ma wiele potencjalnych zalet, takich jak:

 • Tworzenie nowych treści – dzięki klonowaniu głosów można tworzyć nowe dialogi, narracje, piosenki czy podcasty z wykorzystaniem głosów znanych lub nieznanych osób.
 • Dubbing – dzięki klonowaniu głosów można dubbingować filmy, gry czy programy telewizyjne z wykorzystaniem oryginalnych lub alternatywnych głosów aktorów.
 • Edukacja – dzięki klonowaniu głosów można tworzyć materiały edukacyjne z wykorzystaniem różnych języków, akcentów czy stylów mowy.
 • Rozrywka – dzięki klonowaniu głosów można bawić się zmieniając własny lub cudzy głos, imitując znane osoby czy tworząc zabawne efekty dźwiękowe.

Jednak klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję ma też wiele potencjalnych wad i zagrożeń, takich jak:

 • Oszustwa – dzięki klonowaniu głosów można podszywać się pod inne osoby, np. w celach wyłudzenia pieniędzy, danych osobowych czy wpływania na decyzje.
 • Dezinformacja – dzięki klonowaniu głosów można tworzyć fałszywe wiadomości, przemówienia czy nagrania, np. w celach manipulacji opinii publicznej, propagandy czy szkalowania.
 • Naruszenie prywatności – dzięki klonowaniu głosów można wykorzystywać głosy osób prywatnych bez ich zgody, np. w celach komercyjnych, artystycznych czy erotycznych.
 • Naruszenie praw autorskich – dzięki klonowaniu głosów można wykorzystywać głosy osób publicznych bez ich zgody, np. w celach tworzenia nieautoryzowanych treści, parodii czy plagiatów.

Jakie są aspekty etyczne i prawne klonowania głosów przez sztuczną inteligencję?

Klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję to nie tylko kwestia techniczna, ale też etyczna i prawna. Głos to nie tylko dźwięk, ale też część tożsamości i wyrazistości człowieka. Dlatego należy szanować prawo do własności, ochrony i decydowania o swoim głosie.

Niektóre z zasad etycznych i prawnych dotyczących klonowania głosów przez sztuczną inteligencję to:

 • Nie używać głosów bez zgody właścicieli – jeśli chcemy sklonować czy wykorzystać głos innej osoby, powinniśmy uzyskać jej pisemną zgodę i informować ją o celu i sposobie użycia.
 • Nie używać głosów w sposób wprowadzający w błąd – jeśli tworzymy syntetyczną mowę z wykorzystaniem cudzego głosu, powinniśmy jasno oznaczać ją jako taką i nie sugerować, że jest to oryginalna mowa danej osoby.
 • Nie używać głosów w sposób szkodliwy – jeśli tworzymy syntetyczną mowę z wykorzystaniem cudzego głosu, powinniśmy unikać treści obraźliwych, nieprawdziwych, dyskryminujących czy naruszających godność danej osoby.
 • Nie używać głosów w sposób naruszający prawa autorskie – jeśli tworzymy syntetyczną mowę z wykorzystaniem cudzego głosu, powinniśmy respektować prawa autorskie i pokrewne danej osoby i nie kopiować czy naśladować jej twórczości bez jej zgody.

Jak lektorzy mogą monitorować i zabezpieczyć swój głos przed klonowaniem przez sztuczną inteligencję?

Lektorzy, jako profesjonaliści i pasjonaci swojego fachu, powinni być świadomi możliwości i zagrożeń klonowania głosów przez sztuczną inteligencję. Powinni też dbać o ochronę swojego głosu przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez nowoczesne technologie. Niektóre ze sposobów monitorowania i zabezpieczania swojego głosu to:

 • Uzyskiwanie pisemnej zgody od klientów – jeśli lektor udostępnia swoje nagrania klientom, powinien uzyskać od nich pisemną zgodę na sposób i cel użycia jego głosu oraz zapewnić sobie prawo do kontroli i cofnięcia zgody w razie potrzeby.
 • Stosowanie znaków wodnych w nagraniach – jeśli lektor udostępnia swoje nagrania publicznie lub prywatnie, powinien stosować znaki wodne (np. dźwiękowe lub cyfrowe), które pozwolą mu zidentyfikować swoje nagrania i udowodnić ich autorstwo w razie sporu.
 • Wykorzystywanie algorytmów wykrywania syntetycznej mowy – jeśli lektor chce sprawdzić, czy jego głos nie został skopiowany lub wykorzystany przez sztuczną inteligencję, powinien korzystać z algorytmów wykrywania syntetycznej mowy, które analizują cechy dźwiękowe i statystyczne nagrań i porównują je z bazami danych syntetycznych i autentycznych nagrań (np. Synthetic Speech Detection Algorithms[1], Open Challenges in Synthetic Speech Detection[2]).
 • Współpraca z platformami dystrybucji treści – jeśli lektor chce zapobiec lub zgłosić nieuprawnione użycie jego głosu przez sztuczną inteligencję, powinien współpracować z platformami dystrybucji treści (np. Facebook, YouTube), które mają polityki i narzędzia do oznaczania, ograniczania lub usuwania treści syntetycznych lub nieetycznych.

Podsumowanie

Klonowanie głosów przez sztuczną inteligencję to zjawisko, które ma wiele potencjalnych korzyści, ale też wiele potencjalnych zagrożeń dla lektorów i społeczeństwa. Dlatego lektorzy powinni być edukowani i świadomi o możliwościach i zagrożeniach tej technologii oraz o sposobach ochrony swojego głosu przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Powinni też korzystać z technologii w sposób odpowiedzialny i etyczny, szanując prawa i godność innych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *