Co to jest i o czym będziemy mówić?

Jeśli tworzysz filmy, podcasty, audycje radiowe lub audiobooki, na pewno zetknąłeś się z problemem mixowania głosu lektora z muzyką w tle. Chcesz, aby głos był dobrze słyszalny i zrozumiały, ale nie chcesz całkowicie zagłuszyć muzyki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest użycie kompresji sidechain. Kompresja sidechain to technika, która pozwala na zmniejszenie głośności jednego dźwięku (np. muzyki), gdy pojawia się inny dźwięk (np. głos). Dzięki temu tworzysz miejsce dla głosu w miksie i zapobiegasz konfliktom częstotliwościowym. W tym artykule pokażę ci, jak użyć kompresji sidechain w programie Reaper za pomocą wtyczki VoxDucker od United Plugins. VoxDucker to wtyczka, która służy do automatycznego mieszania głosu z muzyką za pomocą sidechain kluczowania. Ma ona trzy tryby kluczowania do wyboru, które pozwalają na zachowanie większej przejrzystości sygnału tłumionego. Aby zrozumieć, jak działa kompresja sidechain i wtyczka VoxDucker, musisz najpierw poznać kilka podstawowych pojęć: – Kompresor – to urządzenie lub wtyczka, która służy do zmniejszania zakresu dynamiki dźwięku. Zakres dynamiki to różnica między najcichszymi a najgłośniejszymi fragmentami dźwięku. Kompresor sprawia, że te fragmenty są bliżej siebie poziomem, co poprawia czytelność i spójność dźwięku. – Sidechain – to dodatkowy sygnał wejściowy dla kompresora, który służy do sterowania jego pracą. Zamiast reagować na poziom sygnału wejściowego (np. muzyki), kompresor reaguje na poziom sygnału sidechain (np. głosu). Gdy sygnał sidechain przekroczy ustalony próg (threshold), kompresor zacznie tłumić sygnał wejściowy o określony stosunek (ratio). Gdy sygnał sidechain spadnie poniżej progu, kompresor przestanie tłumić sygnał wejściowy.

Co to jest kluczowanie, efekt ducking?

Tłumienie (ducking) – to efekt polegający na obniżeniu głośności jednego dźwięku przez inny dźwięk. W przypadku kompresji sidechain, tłumieniu podlega sygnał wejściowy (np. muzyka), a tłumi go sygnał sidechain (np. głos). Tłumienie można regulować za pomocą parametrów kompresora, takich jak próg (threshold), stosunek (ratio), czas narastania (attack) i czas opadania (release). Teraz, gdy znasz te pojęcia, możesz przejść do praktycznej części artykułu. Pokażę ci krok po kroku, jak użyć kompresji sidechain i wtyczki VoxDucker w programie Reaper.

Czas na praktykę

1.Utwórz dwie ścieżki: jedną dla lektora i drugą dla muzyki. Na początku będą one puste. Możesz je nazwać według własnego uznania

Track_lektor__track_muzyka

Krok drugi.

Na ścieżce z lektorem dodaj wtyczkę VoxDucker od United Plugins. Możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na ścieżce i wybierając opcję FX. W oknie wyboru wtyczek wpisz VoxDucker w wyszukiwarkę i podwójnie kliknij na nazwę wtyczki. Zostanie ona dodana do listy efektów na ścieżce

Może to być również inny, dowolny kompresor, z funkcją kluczowania.

Krok trzeci

W oknie wtyczki VoxDucker wybierz tryb kluczowania, który chcesz użyć. Możesz wybrać między Broadband, Multiband i Spectral. Broadband to klasyczne kluczowanie, gdzie cały sygnał jest tłumiony. Multiband używa 6 pasm dostrojonych do głosu. Zachowuje on więcej muzyki, ponieważ pasma z mniejszą aktywnością są mniej tłumione. Spectral to najdokładniejszy tryb, który zachowuje najwięcej muzyki, ponieważ tylko częstotliwości obecne w sygnale kluczującym są usuwane z sygnału wejściowego. Ten tryb ma opóźnienie i jest najbardziej obciążający dla procesora.

Ustaw głębokość kluczowania za pomocą suwaka Depth. Im większa wartość, tym większe tłumienie sygnału wejściowego. Zalecam, aby zacząć od wartości około 50% i dostosowywać ją według własnego ucha i preferencji. .

Ustaw czas narastania i opadania kluczowania za pomocą suwaków Attack i Release. Attack to czas, w jakim sygnał zaczyna być tłumiony po przekroczeniu progu przez sygnał kluczujący. Release to czas, w jakim sygnał wraca do normalnego poziomu po spadku sygnału kluczującego poniżej progu. Zalecam, aby ustawić te parametry na niskie wartości, np. 10 ms dla Attack i 100 ms dla Release, aby uzyskać szybką i płynną reakcję kompresora. . Ustaw próg kluczowania za pomocą suwaka Threshold. To poziom, powyżej którego sygnał kluczujący będzie aktywował tłumienie sygnału wejściowego. Możesz go obniżyć, jeśli chcesz, aby kluczowanie działało częściej lub podwyższyć, jeśli chcesz, aby działało rzadziej lub tylko na głośniejszych fragmentach

Krok czwarty

Wyślij ścieżkę z lektorem, na ścieżkę z muzyką

Na ścieżce z muzyką kliknij przycisk I/O znajdujący się pod tłumikiem ścieżki. Zobaczysz okno ustawień wejść i wyjść ścieżki. 2. W tym oknie kliknij na przycisk Add New Send znajdujący się pod nagłówkiem Sends i wybierz ścieżkę z lektorem z rozwijanej listy. W ten sposób utworzysz wysyłkę sygnału z muzyki na lektor. Wysyłka to sposób na kopiowanie sygnału z jednej ścieżki na inną bez zmiany oryginalnego sygnału. 3. Pod tłumikiem wysyłki wybierz opcję Pre Fader, aby poziom wysyłki nie zależał od ustawienia tłumika na ścieżce z muzyką. Możesz to zrobić klikając na przycisk Pre Fader znajdujący się pod tłumikiem wysyłki.

Wysyłanie_tracka_z_lektorem_na_track_z_muzyką

Krok piąty

Aby wszystko działało, musisz podzielić track z muzyką na 4 kanały.

Robiąc z ścieżki muzyka jakby dwie z jednej.

Aby mieć ścieżkę pomocniczą której będzie słuchała i sterowała ścieżka lektorska.

Podzial_tracka_muzyka_na_4_kanaly-

Gotowe!

W ten sposób w Reaperze, na podanym przykładzie można uzyskać kompresję sidechain, mix głosu lektorskiego i muzyki.

sidechainZaladowany_voxducker-

Sprawdź wtyczkę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *